-Deelname aan groepsexpositie Grenzenlos-Zonder Grenzen in Kulturzentrum am Bahnhof Jever

Schilderijen en tekeningen van Friese-en Duitse kunstenaars.

5 mei 2019-1 juni 2019  Moorweg 2  26441 Jever Duitsland

Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

 

-Tentoonstelling van “Wat foarôf gie” in museum het Hannemahuis te Harlingen

3 oktober 2018-3 februari 2019 www.hannemahuis.nl ; https://www.stipe.frl/projecten/wat-foarôf-gie

 

-Deelname aan het project  “In Memoriam Patris”, een gedicht van J.J. Slauerhoff

Het project is onderdeel van één van de grote hoofdprogramma’s van Culturele Hoofdstad 2018 “Under de Toer”. Groepstentoonstelling van 10 geselecteerde Friese kunstenaars met als gast een Duitse kunstenaar. Dorpskerk te Huizum in Leeuwarden.

4 augustus-6 oktober 2018 www.underdetoer.nl/manifestaties/slauerhoff-in-memoriam-patris/ ;

www.slauerhoff-2018.nl ; https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/under-de-toer

 

-Begin van de multimediale tentoonstelling van “Wat foarôf gie”

in Letterkundig museum en documentatiecentrum, bewaarplaats van de geschiedenis van Friesland, Tresoar te Leeuwarden. Vanaf mei doorlopend in het jaar 2018 te zien. De multimediale vormgeving van “Wat foarôf gie” is samengesteld door Linus Harms.

in de loop van Mei 2018 www.tresoar.nl ; www.linusharms.nl ; https://www.stipe.frl/projecten/wat-foarôf-gie

 

-Tentoonstelling “Wat foarôf gie” in Cultureel historisch centrum De Schierstins te Veenwouden

3 maart-22 april 2018 www.schierstins.nl ; https://www.stipe.frl/projecten/wat-foarôf-gie

 

-Tentoonstelling  project “Wat foarôf gie”

Opening door directeur van Tresoar en historicus Bert Looper.

Het project is i.s.m. fotograaf Linus Harms en met ondersteuning van dr. E. Hoekstra werkzaam bij de Fryske Akademy  tot stand gekomen.

“Wat foarôf gie” is onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018 en Lân fan Taal.

Na galerie LOOF reist de tentoonstelling door naar de Schierstins te Veenwouden en museum het Hannemahuis te Harlingen.

“Wat foarôf gie”zal ook in multimedia vertoond worden in Tresoar te Leeuwarden.

Naast de tentoonstellingen is er een uitgave tot stand gekomen van het project in de vorm van drukwerk met proza van Elmar Kuiper en een archiefdoos wat naast de proza en drukwerk ook een uniek kunstwerk en luxe print bevat. Vormgever archiefdoos en drukwerk: Monique Vogelsang.

14 januari -11 februari 2018 www.kunsthuisloof.nl ; www.moniquevogelsang.nl  ; https://www.stipe.frl/projecten/wat-foarôf-gie

 

-Deelname Kunstbeurs Art Noord

in Museum Belvédère te Heerenveen met Galerie LOOF

21 t/m 24 september 2017

 

-Paper Ladies

Groepsexpositie met papierwerken.

Deelnemende kunstenaars zijn Marijke Rink, Tjitske Boersma, Xandrien Thiel, Mariëtte van Erp, Marian Smit & Maurice Christo van Meijel en Sjoukje Iedema.

Kunsthuis LOOF te Jubbega.

27 mei-2 juli 2017 www.kunsthuisloof.nl

 

-Deelname namens Kunsthuis LOOF aan de FOR REAL kunstbeurs te Amsterdam

19 t/m 22 januari 2017 www.forreal.nu ; www.kunsthuisloof.nl

 

-Solo expositie met als thema "Van de dingen die voorbij gaan"

Kunsthuis LOOF te Jubbega

17 juni-10 juli 2016 www.kunsthuisloof.nl

 

-Deelname aan de Rotterdam Contemporary Art Fair met Kunsthuis LOOF. Andere kunstenaars die LOOF meeneemt zijn Janus Metsaars en Sigrid Hamelink.

10-14 februari 2016 in de Cruise Terminal. www.kunsthuisloof.nl ; www.rcartfair.com

 

-Deelname aan kunstmanifestatie VERWANTSCHAP met 18 toonaangevende kunstenaars uit voornamelijk het zuiden van het land en enkelen uit Friesland o.a. Tjibbe Hooghiemstra, Jan Roos, Marije Bouman, Jan Radersma, Paul Corvers, Susanne Silvertant en Han Klinkhamer.

De exposities met multidisciplinaire werken vinden plaats op 2 locaties: De Willem II Fabriek en Het Kruithuis te ’s-Hertogenbosch

16 Januari 2016 opening in de WII Fabriek www.willemIIfabriek.nl

28 Februari 2016 finnisage in Het Kruithuis www.stokpunt.nl

Bij de expositie is een catalogus uitgebracht met info over de kunstenaars en foto’s van werken.

Naast de catalogus is er ook een speciale editie verschenen in een kleinere oplage met kunstwerkjes van de deelnemende kunstenaars..

 

-Naar aanleiding van de uitgave van de dichtbundels is er een expositie van mijn tekeningen in de dichtbundel en schilderijen van Elmar Kuiper bij

Galerie Henken te Leeuwarden

18 oktober-29 november 2015. Contact via www.theaterdebres.nl

 

-In de nieuwste uitgave van de dichtbundel “Hiemsiik” van de Friese dichter en kunstenaar Elmar Kuiper zijn een aantal tekeningen van mij opgenomen.

Tijdens de presentatie aan het publiek wordt het eerste exemplaar mij aangeboden.

Naast de bundel van Elmar Kuiper wordt ook de nieuwste dichtbundel van de Friese dichter Henk Dillerop gepresenteerd.

Theater De Bres te Leeuwarden

17 oktober 2015 www.theaterdebres.nl

 

-Groepsexpositie met als thema Landwaarts

Mede-exposanten zijn:  Nico Hemelaar, Jan Radersma, Anna Potter, Yves Beaumont, Frank Eerhart, Imke Plattel en Paula Kouwenhoven

Galerie World Art Delft

27 september-30 december 2015 www.worldartdelft.nl

 

-Februari 2015

Het vakblad voor ondernemers in Friesland, Ondernemend Friesland (OF) heeft aandacht besteed aan de verhuur en aankoop van mijn werken aan Talpa Fictie.  De werken zijn te zien in de TVserie Dicorce- RTL4 op dit moment en Gouden Bergen-SBS6, dit voorjaar te zien - www.narvic.nl

 

-Solo expositie met als thema Micro-organismen

Kunsthuis LOOF te Jubbega

1 mei - 17 mei 2015  -  www.kunsthuisloof.nl

Recensie van deze expositie is te lezen onder de kop Publicaties

 

-Talpa Fictie heeft voor de series Divorce en Gouden Bergen

werken van mij gehuurd en aangekocht

Divorce is te zien op RTL 4 en Gouden Bergen voorjaar 2015 op SBS 6

 

-Kunstmanifestatie Ameland Kunstmaand 2013, kunst verspreid over het hele eiland

Werken van mij zijn samen met die van Joris Collier te zien in

Galerie Philadelphia - The Jewel te Nes, Ameland

1 november - 1 december 2013 - www.kunstmaandameland.com

 

-Groepsexpositie met als thema Compañeros

Een tentoonstelling waarin kunstenaars zich als duo of in groepsverband presenteren.

Ik exposeer in samenwerking met Marieta Reijerkerk uit Rotterdam.

Werken te zien van o.a. Jan Radersma.

Pulchri Studio te Den Haag

3 augustus - 25 augustus 2013 - www.pulchri.nl

 

 

-Solo expositie met als thema Les Élégantes

Galerie De Kunstkamer te Hoogeloon

02 maart - 14 april 2013  -  www.galeriedekunstkamer.nl

 

-Solo expositie met als thema Les Élégantes

Galerie Hoogenbosch te Gorredijk

De opening wordt verricht door

mevr. Gieneke Arnolli, Conservator Mode en Textiel Fries Museum

22 april - 27 mei 2012  -  www.galeriehoogenbosch.nl

 

-Deelname aan groepsexpositie Galerie Hoogenbosch te Gorredijk

met: Dick van Arkel, Jochem Hamstra, André de Jong, Jan Radersma, Jan Roos, Jan Snijder.

20 november - 24 december 2011 - www.galeriehoogenbosch.nl

 

-Solo expositie met als thema het Tapijt van Bayeux

Galerie Artemisia in kunstzaken te Leeuwarden

15 september - 15 oktober 2011  -  www.artemisiainkunstzaken.nl

Meer informatie over o.a. mijn uitgangspunt bij de serie over het tapijt van Bayeux leest u in een interview door kunstenaars site EXTO  www.exto.nl : klikken op FORUM en daarna naar INTERVIEWS gaan.

 

-Deelname aan groepsexpositie grafisch werk *

met 15 gerenommeerde kunstenaars uit heel Nederland

o.a. Jan Radersma, Anne Roorda, Petra Jacobs,

Nelly Zandberg, Sandra v.d. Meijden.

Galerie Art 88 te Nuenen ( N-Brabant)

10 april - 15 mei 2011  -  www.art88.nl

* Bij deze tentoonstelling zijn doosjes uitgegeven met daarin 15 kaarten met werken van de deelnemende exposanten en met tekst van kunsthistorica Sophie Gobits-van Beek. Tevens per deelnemende kunstenaar losse kaarten van eigen werk.